Protokol o vybavení reklamácie

PROTOKOL O VYBAVENÍ REKLAMÁCIE

Internetového obchodu www.manaskin.sk

ManaSkin s.r.o., Poľná 668/10, Veľká Lomnica 059 52

Číslo reklamácie:

Dátum prijatia:                            Dátum vybavenia:

Reklamácia:             □ bola uznaná         □ nebola uznaná

Spôsob vybavenia reklamácie v prípade jej uznania: 

 □ výmena za nový kus   

□ vrátenie peňazí

□ Zľava z kúpnej ceny

□ Oprava: ………………………………………………………………………………………………………………

□ Iné:……………………………………………………………………………………………………………………..

Vyjadrenie predávajúceho:

V prípade neuznania reklamácie, môžete sa obrátiť na vykonanie odborného posúdenia na:

………………………………………………………………………………………………………………………………

V prípade neuznania reklamácie, ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, tvorí prílohu tohto protokolu odborné posúdenie.

                                                                                                                       ………………………………         

 Pečiatka a podpis            

Top Img back to top